NIEUWS

geknoopte witte lakens voor 17 oktober

17 oktober is de internationale dag van verzet tegen armoede. Kom mee actie voeren tegen armoede op woensdag 15 oktober van 16u tot 17u op de Groenplaats in Antwerpen of hang in de week van 17 oktober een geknoopt, wit laken uit je raam.

De actie is een initiatief van het Antwerps Platform Generatiearmen (APGA). Iedereen die in armoede leeft, wil immers uit de armoede ontsnappen. Doe mee, want ontsnappen uit armoede is immers een zaak van iedereen!
Bij de actie op woensdag 15 oktober is er muziek van Nomobs en Betonne Jeugd, mensen in armoede komen getuigen, het CAW en het vakbondsfront komen spreken, het platform Hart boven Hard laat van zich horen, kinderanimatie, ballonnen en een verrassing zijn voorzien.

Meer dan 50 000 Antwerpenaren leven in armoede.
1 kind op 4 wordt geboren in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens.
Wij vragen een solidaire samenleving en sterke minimuminkomens: trek de laagste inkomens op tot boven de Europese armoedegrens, maak deze inkomens welvaartsvast, werk de drempels weg die de toegang bemoeilijken.