NIEUWS

Hier huist een schepping

dus voor u ons
aan dit voorportaal
van gebroken taal beticht
of onderricht
in uw stichtend verhaal
waarin toch iemand
het pad van de meesters moet vegen

vergeef ons

vergeef ons het gefluit in vuistjes
het liefdeslied aan de gewiekste dief
die een drinkplaats in het water liet vallen
om zich van jullie kassa te bedienen
met een bonte lichtekooi vooraan
die zedelijke leugens spreekt met
een sigaret aan de mond
die met een vingertopje
een smeuïge kroniek op poten zet
over in den tijd met dansende meiskes
en veul ambras

Helaas, nee, wij zijn geen fladderende bijgedachte
noch een stille figurant

uit ons projecteert zich een bevlekt leven
als een doek dat langs alle kanten spant

Hier lijmen wij de gebroken wereld
in de spiegels van de ziel:
we worden elkaars wonden
die in het spel genezen.

lach met ons, ween
wij zijn uw opera

de tierende trein die
het spoor uit
uw welvoeglijkheid buigt
wij komen van te ver dichtbij
en uit stoom baren wij bergen
trekken wij waarheid krom met onze stem

sluiks spelen wij om het leven in te slijpen
op ongekende leest om zo onbemind
vermaard te maken

en wij herhalen ons
herhalen ons
herhalen zolang het zweet
druppelt van het onrecht
dat zegt daar is de donkerte
ga er maar in staan

wat in ons beweegt is het clair obscur
van ogenschijnlijk onschuldige uitingen
uitsluiting bestrijding
gapende kloof
schaarste drempels

wij schenken die frasen
een open deur
en de kans zich uit
de schaamstreek te trappen
schroom te plukken
zich te herplanten

want als voorspoed zou worden beklonken
enkel in de commedia dell’arte
van de ons omsluitende ronkende harten
ontluikt in elk van ons
een boomgaard van monologen
waaruit een zelf
zienderogen ontmaskerd

hier huist trots
de onvolmaakte schepping
in een fruitige stadstuin

en u ziet dat het goed is

  • Joke Prinsen, een fratelli