NIEUWS

Reinhilde wint Burgerschapsprijs


“In een tijd waarin velen vinden dat mensen die in armoede leven dat vooral aan zichzelf te danken hebben en zij hun lot op eigen kracht en door hard te werken maar moeten zien te overstijgen, zijn het mensen als Reinhilde Decleir die ons eraan herinneren dat solidariteit, zorg voor elkaar en bundeling van krachten het beste recept zijn tegen een maatschappelijke verkilling waar de zwaksten onder ons altijd en overal de eerste slachtoffers van worden. Ik feliciteer Reinhilde met haar prachtig initiatief en ik hoop dat ze de kracht blijft vinden om haar goede werk verder te zetten, met haar fratelli en met allen die hen genegen zijn.” Stefaan De Ruyck

Gisteren 18/11/2014 mocht Reinhilde Decleir de Burgerschapsprijs van Stichting P&V in ontvangst nemen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving. Voor deze tiende uitreiking, koos Stichting P&V een Nederlandstalige en een Franstalige laureaat die dagelijks actief is in het bieden van kansen op volwaardige maatschappelijke participatie aan sociaal kwetsbare groepen. De jury van de Burgerschapsprijs is bijzonder getroffen door de manier waarop Reinhilde Decleir met Tutti Fratelli sociale en artistieke doelstellingen weet te combineren. De Franstalige laureaat Ho Chul Chantraine, werd gelauwerd omdat hij met zijn jonge coöperatieve AgricoVert, die zowat 25 landbouwers uit de omgeving van het Waals-Brabantse Gembloux verenigt, het beroep van de landbouwer wil herwaarderen, jobs creëert voor laaggeschoolden en lokaal verankerde landbouwbedrijven ondersteunt.

De Burgerschapsprijs werd uitgereikt in de KVS in Brussel. De laudatio van de laureaten spraken Jean-Michel Javaux uit (voormalig voorzitter van Ecolo en burgemeester van Amay sinds 2006) en Stefaan De Ruyck (Algemeen Directeur van Kunstencentrum Vooruit in Gent).
Aan beide laureaten werd een beeldhouwwerk van de kunstenaar Johan Tahon overhandigd.

Vorige laureaten van de Burgerschapsprijs zijn onder andere Fadela Amara, Jean-Pierre en Luc Dardenne, Wannes Van de Velde, Stéphane Hessel en Jan Goossens.

De Stichting P&V werd opgericht in 2000 met de Groep P&V Verzekeringen als belangrijkste sponsor. De Stichting promoot participatie, emancipatie, solidariteit en burgerschap bij jongeren. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V erkend als Stichting van openbaar nut.

Fragment uit Avondpost op radio 2 (18/11/2014)


Lees meer online op:
Cobra.be
Gazet van Antwerpen

©Olivier Matthys©Bénédicte Maindiaux