NIEUWS

Tutti Fratelli betoogt mee tegen racisme

SAMEN TEGEN RACISME
SAMEN VOOR SOCIALE RECHTEN VOOR IEDEREEN
Een groep van organisaties stapt op 24 maart door Brussel.

Jan en Mieke hebben het in België makkelijker dan Gerardo en Fatuma. Gemakkelijker om werk te vinden, gemakkelijker op school, gemakkelijker om een huis te vinden, gemakkelijker om een goed leven te hebben.

Wat we willen:

1. Iedereen heeft recht op goed werk en een goed huis. België moet testen doen bij vacatures en bij huisbazen. Er mag niet gediscrimineerd worden.

2. Mensen die vluchten voor oorlog en agressie moeten respect en hulp krijgen. België moet deze mensen helpen om zich veilig en thuis te voelen in België. België mag geen deals maken met landen die niet democratisch zijn over de opvang van mensen die vluchten.

3. We willen geen verbod op hoofddoeken op het werk of op scholen.

4. Artikel 21 van de vreemdelingenwet zegt dat mensen terug kunnen gestuurd worden naar het land waar ze geboren zijn, als de politie denkt dat ze een misdaad gedaan hebben. Zo worden mensen van andere origine, anders behandeld dan Belgen. Dat is discriminatie. Dit artikel moet afgeschaft worden.

5. De politie moet iedereen met respect behandelen. We willen nul-tolerantie voor geweld en discriminatie door politie.

6. Congo was een kolonie van België. In de stad zie je namen van straten en standbeelden, die positief zijn over die geschiedenis. Kinderen leren op school dat België toen erg rijk en machtig was. Kinderen leren niet dat er veel mensen gedood zijn en dat Congo uitgebuit werd. Dit is geen eerlijk verhaal. We willen dat België de straten en standbeelden dekoloniseert. We willen dat de geschiedenis die kinderen op school krijgen, correcte informatie geeft.

Wil je meebetogen? Laat het weten via het Facebookevent