BLOEMEN VAN EEN AUTIST

Bloemen van een autist is een verhaal over de onmogelijkheid van twee geliefden om tot elkaar te komen.
De stad loert mee. De hele tijd. Vanop de straat, vanuit de appartementsblokken, de riolen, de zolderramen…

Jan Sobrie en Reinhilde Decleir werkten vorig jaar samen aan ‘Mémé-de peetmoeder’ van Kopergietery. En het klikte meteen. Nu schrijft Jan een tekst, voor Tutti Fratelli, gepuurd uit de waanzin van de wereld, de stad en de grote kleine mens daarin. Fien Desmet en Anneleen Boehme, verwante zielen van Jan, flankeren met zang en muziek. Zoals gewoonlijk ploeteren de fratelli met woorden, gezang en dans, op zoek naar hun zijn of niet zijn in deze wereld.