Artistieke ploeg

Het maken van artistiek hoogstaande voorstellingen, gedragen door alle fratelli, is middel en doel. Professionele artiesten gaan in dialoog met fratelli via woord, muziek, beweging en beeld. Hieruit ontstaan nieuwe artistieke uitdagingen. Theater als bindmiddel.

Nico Sturm: regie en artistieke leiding

Florejan Verschueren: muzikale leiding en arrangementen
Steve Dugardin: zang

Hannah Chebaro: kostuums

Erik Vlaminck: schrijver voor “Diep in mijn hart” en “Ten Huwelijk”
Tom Dupont: schrijver en regisseur “De Middelmatige Man”

Tom Lanoye: bewerking van “De Störm”

Foto © Thomas Sweertvaegher