Privacy policy

We vinden uw privacy belangrijk en willen u in deze privacy policy dan ook graag informeren hoe we uw gegevens verzamelen, bijhouden en verwerken.

Al de gegevens die we van u verzamelen, verwerken we binnen België en dat valt dan ook onder de Europese wetgeving en worden uw privacygegevens binnen deze wetgeving beschermd.

1. WIE ZIJN WE?

Tutti Fratelli vzw
Lange Gasthuisstraat 26
2000 Antwerpen
03/233.22.81
info@tuttifratelli.be

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen we persoonsgegevens verwerken bij:

activiteit (voorstelling, festival, …)
digitale nieuwsbrief
vrijgevige schenking of gift
website
ticketverkoop
reageren op uitnodiging
zaalverhuur
persberichten
Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. We verzamelen standaard uw naam, voornaam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer, specifieke informatie relevant voor de gevraagde dienst. We gebruiken deze informatie om u te contacteren en uw vragen te beantwoorden. We zetten deze gegevens in een databank om uw vraag goed te kunnen opvolgen. Op eenvoudig verzoek kan je de gegevens opvragen, vragen deze te wijzigen en/of om deze te verwijderen.

We gebruiken tools om de inhoud van onze website te delen op met de Tutti Fratelli facebookpagina.

3. WAT DOEN WE MET JOUW GEGEVENS ?

We verwerken alleen die gegevens van jou die nodig zijn om:
Een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bv. deelname producties, verkoop ticket, zaalverhuur);
Te informeren over onze producten of diensten (bv. onze algemene nieuwsbrief)

4. MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS
Uw persoonlijke gegevens worden intern verwerkt en worden enkel doorgegeven aan derden als dat nodig is om een gevraagde dienst of product te leveren of wanneer we daar wettelijk toe verplicht worden:

    de website (webhosting);
    de IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, wifi-netwerk, cloudoplossingen…);
    het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
    Met deze partijen maken we de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5. HOE BESCHERMEN WE UW GEGEVENS ?

We zorgen voor de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens door onze systemen te beschermen tegen antivirus, malware en ander hacking aanvallen. We zorgen eveneens voor een back‐up van deze gegevens.

6. BEWAREN VAN GEGEVENS

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.

Als je hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren we je gegevens tot het moment dat je je afmeldt.
Na het verstrijken van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen.

7. WELKE RECHTEN HEBT U ALS GEBRUIKER?

Je hebt het recht op toegang tot jouw gegevens en hoe we deze verwerken. Je hebt het recht deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, of als je je wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Je kan een dergelijke vraag of verzoek richten aan Rob Gielen, Turnhoutsebaan 329, 2140 Borgerhout of gdpr@deroma.be.

U hebt eveneens recht om klacht in te dienen. Klacht indienen doet u bij de Privacycomissie als u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze verzameld en verwerkt worden. Klacht indienen doet u via het volgende formulier op de website van de Privacy Commissie: https://eloket.privacycommission.be/elg/main.htm?siteLanguage=nl

LAATST AANGEPAST:
28 mei 2018